Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

17:19

March 28 2017

18:47
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Sponsored post
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
18:46
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty
18:39

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

18:34
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek viabe-awesome-today be-awesome-today
18:34
18:34
2513 5134
Reposted fromShini Shini viabe-awesome-today be-awesome-today
18:32
4856 c443 500
Reposted fromkjuik kjuik viapersona-non-grata persona-non-grata
18:25
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki- miłości- koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania.
— M. Halber
18:25
2727 a655
Reposted fromfarba farba viapersona-non-grata persona-non-grata

July 01 2015

09:33
6711 4bfe 500
09:32
09:32
5786 e445 500
Reposted fromlajcaj lajcaj viapersona-non-grata persona-non-grata
09:30

June 22 2015

21:48
21:46
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viapersona-non-grata persona-non-grata
21:42
21:26

June 07 2015

13:45

May 29 2015

13:49
ciotka zła rada
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...